ANBI STICHTING

Zonder giften van donateurs kunnen we bij Bliss to Shine niet doen wat we nu doen. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.

Bliss to Shine is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI STICHTING

ANBI Bliss Shine For Cancer
SchoolActie Bliss Shine For Cancer

WAT IS EEN ANBI STICHTING?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs.

ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET EEN ANBI VOLDOEN?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN ANBI-STATUS?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bliss to Shine hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

GEGEVENS

Ons correspondentieadres:

Adres: Spanjaardsgoed 5A
3901HC Veenendaal

Onze Bank & ANBI gegevens:

NL79 ABNA 0891 562 222
t.n.v. St. Bliss to Shine
RSIN: 858168868

BIC: ABNANL2A
KVK: 70162166

happy_family_bliss-shine-for-cancer