Informatie

Erfenis naar Bliss to Shine?

Nalaten & erfbelasting

Hoeveel erfbelasting moet een goed doel betalen?

Voor Bliss to Shine gelden er bijzondere voorwaarden voor het krijgen van een erfenis of legaat. Wij hebben namelijk een ANBI-status, wij hoeven geen erfbelasting te betalen. Daardoor kunnen wij het hele bedrag inzetten voor onze doelstellingen.

Waarom zou ik nalaten aan Bliss to Shine?

Dat kan om diverse redenen zijn. Uiteindelijk bent u niets verplicht en is het vooral een overtuiging die u zelf heeft.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen naaste familie heeft of dat er enkel familie is waarmee u geen contact meer heeft. Of u geeft de voorkeur aan het nalaten aan Bliss to Shine omdat u vindt dat u dat moreel verplicht bent, of omdat het u een goed gevoel geeft.

Nadelen van het benoemen van Bliss to Shine

Het kan zo zijn dat uw wettige erfgenamen het niet eens zijn met uw keuze om (een deel) na te laten aan Bliss to Shine. Dat wil namelijk ook zeggen dat zij minder krijgen dan dat ze wellicht gedacht hadden of misschien zelfs rekening mee gehouden hadden.

Nu kan het zijn dat uw erfgenamen het enkel bij een teleurstelling laten zitten, maar het gebeurt ook dat ze het testament gaan ‘aanvechten’ waardoor uw laatste wens mogelijk niet meer wordt uitgevoerd.

Om dat te voorkomen is het goed om er over na te denken een (onafhankelijke) executeur te benoemen die ervoor zorgdraagt dat uw wensen worden uitgevoerd
zoals u ze voor ogen heeft. U kunt bijvoorbeeld Fonckle of onze stichting als executeur aanwijzen. Suzan is executeur bij Fonckle en vrijwilliger bij Bliss to Shine om ervoor te zorgen dat alle vragen rondom nalaten aan onze stichting duidelijk beantwoord worden. Zodra wij als executeur zijn benoemd, zorgt Suzan ervoor dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld zoals u dat graag wilt.   

Graag gaat Suzan met u in gesprek om uw wensen duidelijk te krijgen, zodat zij uw nalatenschap in uw geest kan afwikkelen. Om ingewikkelde situaties na uw overlijden te voorkomen adviseert zij om uw wens zoveel als mogelijk kenbaar te maken bij uw erfgenamen en/of naasten. Zo kunt u uw beweegredenen uitleggen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard is een gesprek vooraf niet in alle situaties mogelijk. Dan is het raadzaam uw motivaties en mogelijk zelfs een medische verklaring toe te voegen aan uw testament.

Wilt u wel graag het gesprek aangaan, maar ziet u hier tegenop en/of wilt u dit niet alleen doen, weet dan dat Susan u als nalatenschapscoach hierbij kan helpen. Samen met haar kunt u kijken hoe u het gesprek aangaat. Wellicht vind u het prettig dat zij bij het gesprek aanwezig is.

Persoonlijk advies op maat

Het is fijn om voldoende informatie te hebben over het opstellen van een testament en de besteding van de gift. U kunt geheel vrijblijvend met ons in gesprek om alle mogelijkheden na te gaan.

Suzan - Bliss to Shine

We luisteren graag naar uw wensen en helpen u om alles op een rijtje te zetten.

Susan van de Vorst
E-mail Nalatenschap@blisstoshine.nl of bel 040 – 202 74 71

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *