PERIODIEKE SCHENKING

Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen over een periodieke schenking.

Lukt het niet om een antwoord te vinden? Vul dan jouw vraag in het formulier en wij geven zo snel mogelijk het antwoord op jouw vraag!

PERIODIEKE SCHENKING

Veel gestelde vragen - Bliss Shine For Cancer

We konden even aan iets anders denken

Wat heb ik, samen met mijn man genoten van jullie verwendag.
Het valt lang niet altijd mee om samen! ziek te zijn. --- Gerard en Margo Nauta Mossel

Periodieke schenking

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken.  Een periodieke gift is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
 • De donatie loopt 5 jaar (of langer).
 • De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.
 • Je schenking gaat naar een goed doel met ANBI-status.
  Bliss to Shine heeft deze status.

Het  bedrag dat je ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van jouw gift en inkomen. Via onze handige rekenhulp kun je direct zien welk voordeel voor jou geldt voor het huidige belastingjaar.  Volgend jaar kan het dus een ander tarief zijn.

De overheid heeft besloten de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs te verlagen tot een tarief van maximaal 37,05 % (i.p.v. 46 %) in 2023. Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dan dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug.

Jazeker, je mag altijd extra giften overmaken. De overeenkomst voor de periodieke schenking is voor het specifieke bedrag.

Extra giften worden als ‘gewone giften’ aangemerkt waarvoor het drempelbedrag geldt.

Het indienen bij de Belastingdienst is een kwestie van enkele gegevens uit de overeenkomst overnemen in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Zoals het unieke transactienummer van je overeenkomst. Deze staat vermeld in de overeenkomst.
Ook vul je het RSIN/fiscaal-nummer van Bliss to Shine in (858168868). Dit is voldoende. De Belastingdienst kan de aangifte bij Bliss to Shine controleren.

Dat mag, maar let op: u heeft daarmee nog geen overeenkomst.
Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een ondertekend exemplaar retour.

Sinds 2014 is het niet meer verplicht om een periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte via de notaris.
Wel moet de schenking worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

De schenkingsovereenkomst bestaat uit twee exemplaren. Een formulier is bestemd voor jezelf, de schenker, en een formulier is bestemd voor Bliss to Shine, de ontvanger.

Een periodieke gift eindigt bij het overlijden van de schenker. Als je wilt dat de periodieke gift ook na je overlijden wordt voortgezet, moet je dat regelen in je testament. Daarin neem je dan op dat bij jouw overlijden de resterende termijnen in één keer aan Bliss to Shine worden overgemaakt.

Als je dit niet in je testament regelt, maar in de overeenkomst met Bliss to Shine, dan worden de termijnen na jouw overlijden fiscaal niet geaccepteerd als aftrekpost. Dit kan fiscaal ongunstig uitpakken.

Dit is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

–       Bij overlijden
–       Bij arbeidsongeschikt- of werkeloosheid
–       De organisatie met wie de periodieke schenking is overeengekomen, bestaat niet meer of verliest haar ANBI-status
–       Bij faillissement

Antwoord niet gevonden?

Stel jouw vraag door het formulier hieronder in te vullen.

  Wanneer je contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze PRIVACY STATEMENT en ALGEMENE VOORWAARDEN

  JA - Ik geef toestemming

  Na verzending ontvang je een bevestiging in de mail.