DE MISSIE VAN ARIETA

Arieta Hoek heeft in 2017 stichting Bliss to Shine opgericht. Tijdens haar ziekte merkte ze dat er veel verwenmomenten georganiseerd werden voor de patiënt en zeker heel veel voor de vrouwen. Dat heeft geresulteerd in een stichting  die zich richt op het creëren van “onbetaalbare momenten” voor kankerpatiënten en hun naasten. En daar rolden onze missie en visie uit.

DE MISSIE VAN ARIETA

Missie & Visie - Bliss to Shine
Missie & Visie - Bliss to Shine

Uit de missie van Arieta kwamen de missie en visie van de stichting voort.

ONZE MISSIE
Het creëren van onbetaalbare momenten voor thuiswonende kinderen uit gezinnen die te maken hebben met kanker.

ONZE VISIE 
Bliss to Shine organiseert jaarlijks de Shine Day én laat wensen in vervulling gaan tijdens een Blissi Special Day voor de kinderen/gezinnen uit de doelgroep. Deelname aan de Shine Day en het beleven van het vervullen van de wens levert een positieve bijdrage aan de mentale veerkracht van het hele gezin. Dit zorgt ervoor dat ze sterker in het ziekteproces, het dagelijks leven en in de maatschappij staan.