Informatie

Nalaten aan Bliss to Shine

Wat zijn de mogelijkheden

Nalaten aan een goed doel

Geregeld krijgen we de vraag wat de mogelijkheden zijn om (een deel van) de erfenis na te laten aan Bliss to Shine.

Dat kan zeker. Allereerst is het goed om te weten dat u niet verplicht bent uw volledige erfenis aan ons na te laten. Dat kan ook slecht een (klein) deel zijn. Goede doelen zijn blij met elke gift die ze krijgen.

Er zijn 3 manieren om iets na te laten aan Bliss to Shine

1. U geeft in uw testament aan dat Bliss to Shine een ‘legaat’ krijgt. Een legaat wil zeggen dat u een omschreven som geld of een ander goed (bijvoorbeeld de woning of sieraden) aan Bliss to Shine nalaat.

2. U kunt in uw testament opnemen dat Bliss to Shine naast uw wettelijke erfgenamen ook erfgenaam wordt. Bliss to Shine is dan mede-erfgenaam en deelt de erfenis met de andere erfgenamen.

3. U kunt Bliss to Shine als enig erfgenaam benoemen. Met deze optie kiest u er voor dat uw hele erfenis (schulden en bezittingen) naar Bliss to Shine gaat. Let er bij deze mogelijkheid op dat u, indien u een partner en/of kinderen heeft, hen dan moet onterven.

Zoals u ziet kunt u ons alleen iets nalaten door Bliss to Shine te benoemen in een testament. Dat doet u bij de notaris. Als u van plan bent Bliss to Shine op te nemen in uw testament, is het van belang dat u alle gegevens heeft. Enkel een omschrijving is niet voldoende, dat kan zorgen voor verwarring.

Neem contact met ons op voor de gegevens die u hiervoor nodig heeft.

Persoonlijk advies op maat

Het is fijn om voldoende informatie te hebben over het opstellen van een testament en de besteding van de gift. U kunt geheel vrijblijvend met ons in gesprek om alle mogelijkheden na te gaan.

Suzan - Bliss to Shine

We luisteren graag naar uw wensen en helpen u om alles op een rijtje te zetten.

Susan van de Vorst 
E-mail Nalatenschap@blisstoshine.nl of bel 040 – 202 74 71

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *