CRITERIA EN PROCEDURE

Wij organiseren de Blissi Special Day voor mensen die uitbehandeld zijn,
sinds 1 jaar behandeld worden en gezinnen, waarin iemand overleden
is en een nieuwe start willen maken.

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen hebben wij de voorwaarden op een rijtje gezet.

CRITERIA EN PROCEDURE

Criteria - Bliss Shine For Cancer

DE VOORWAARDEN

 • Het kind is of de kinderen zijn thuiswonend en heeft/hebben te maken met een oncologisch zieke broer, zus of ouder
 • Het gezin is woonachtig in Nederland
 • Het gezinslid:
  • Is ongeneeslijk ziek
  • Of is al een jaar in behandeling
  • Of is overleden, maar het gezin wil een herinneringsdag met een start naar een nieuw begin (tot max 1 jaar na het overlijden).
 • De specifieke wens wordt vervuld voor het gezin in kwestie (inclusief aanhang)
 • De specifieke wens kan in één dag worden vervuld
 • Een niet-doorsnee wens kan extra kosten met zich meebrengen. Dit wordt beoordeeld door Bliss to Shine
 • Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen door Bliss to Shine

Ondanks het enthousiasme en onze inzet kunnen we niet alles voor elkaar krijgen. Mochten we niet met een wens aan de slag kunnen, dan informeren we je daar zo snel mogelijk over.

Bovenstaande voorwaarden kunnen door de Stichting te allen tijde worden gewijzigd.

Heb je vragen? Neem gerust telefonisch contact op via  085 – 0041234 of via  

PRIVACYBELEID

Alle activiteiten die Stichting Bliss to Shine uitvoert ten behoeve van een Blissi Special Day, alle communicatie in verband met de uitvoering van een Blissi Special Day en alle vormen van publicaties van uitgevoerde Blissi Special Days vinden plaats met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aldus vermeld in de Privacyverklaring van Stichting Bliss to Shine.

Procedure SD - Bliss Shine For Cancer

PROCEDURE VOOR SPECIAL DAY

 • Een Blissi Special Day wordt aangevraagd via de website van Bliss to Shine
 • De aanvraag wordt getoetst op bovenstaande basiscriteria (zie hierboven)
 • Bliss to Shine neemt contact op met de aanvrager om aan te geven of een wensaanvraag wel of niet aan de basis-criteria voldoet
 • In geval van een positieve toetsing maakt de Regiocoördinator een afspraak voor het intake gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend