CRITERIA EN PROCEDURE

Wij organiseren de Blissi Special Day voor mensen die uitbehandeld zijn, sinds 1 jaar behandeld* worden en gezinnen, waarin iemand overleden is en een nieuwe start willen maken.

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen hebben wij de voorwaarden op een rijtje gezet.

CRITERIA EN PROCEDURE

Criteria - Bliss Shine For Cancer

DE VOORWAARDEN

 • Het kind is of de kinderen zijn thuiswonend en heeft/hebben te maken met een oncologisch zieke broer, zus of ouder
 • Het gezinslid:
  • is ongeneeslijk ziek
  • minimaal één jaar in behandeling (Hormoontherapie valt niet onder behandeling)
  • is overleden, het gezin wil een herinneringsdag met een start naar een nieuw begin (tot max. 1 jaar na het overlijden)
 • Het kind is 4 jaar of ouder.
 • Het kind heeft een concrete wens, welke wordt vervuld voor het gezin (inclusief aanhang)
 • Het kind woont in Nederland; de wens wordt in Nederland vervuld
 • Wij nemen alleen wensen in behandeling die in de Nederlandse taal zijn aangemeld.
 • De wens kan in één dag worden vervuld
 • Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen door Stichting Bliss to Shine
 • Aanvragen voor het bijwonen van evenementen zoals sportwedstrijden, concerten of pretparken dienen rechtstreeks bij de betreffende foundations te worden ingediend.
  Deze zijn speciaal daarvoor opgericht en zitten dichtbij de bron.

Aan ingediende en besproken wensaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend en zijn ten alle tijden onder voorbehoud van financiering en medewerking van vrijwilligers.

Bovenstaande voorwaarden kunnen door Stichting Bliss to Shine te allen tijde worden gewijzigd.

Heb je vragen? Neem gerust telefonisch contact op via  085 – 0041234 of via  

PRIVACYBELEID

Alle activiteiten die Stichting Bliss to Shine uitvoert ten behoeve van een Blissi Special Day, alle communicatie in verband met de uitvoering van een Blissi Special Day en alle vormen van publicaties van uitgevoerde Blissi Special Days vinden plaats met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven privacy-beleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aldus vermeld in de Privacyverklaring van Stichting Bliss to Shine.

Procedure SD - Bliss Shine For Cancer

PROCEDURE VOOR SPECIAL DAY

 • Een Blissi Special Day wordt aangevraagd via de website van Bliss to Shine
 • De aanvraag wordt getoetst op bovenstaande basiscriteria (zie hierboven)
 • Bliss to Shine neemt contact op met de aanvrager om aan te geven of een wensaanvraag wel of niet aan de basis-criteria voldoet
 • In geval van een positieve toetsing maakt de Regiocoördinator een afspraak voor het intake gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) van het kind voor wie de aanvraag is ingediend